Chất lượng giấc ngủ trong tự thử nghiệm - tôi chỉ không thể ...

Tôi chưa thử nghiệm bất kỳ trong số họ nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ có thể cho bạn biết nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào từ họ.

Sản phẩm ngủ tốt là gì?

Các sản phẩm mà bạn muốn mua cần phải tốt. Một số sản phẩm rất tốt, một số thì không, và không có câu trả lời đúng hay sai. Bạn cần đánh giá nhu cầu của chính bạn, nhu cầu của những người bạn đang mua và những người trong gia đình bạn. Ví dụ, bạn có thể cần phải thay thế nệm đã mòn, gối mới, đèn ngủ hoặc TV. Nếu bạn đã sẵn sàng bán một số sản phẩm mà bạn bán trên trang web của mình, thì bạn có thể tự tin rằng những sản phẩm này tốt cho giấc ngủ của bạn.

Sản phẩm ngủ không tốt là gì?

Nếu bạn là một người bình thường, bạn không muốn nhận được các sản phẩm khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hơn. Nếu bạn không ngủ đủ giấc hoặc nếu bạn có một giấc ngủ không ngon, bạn có thể gặp vấn đề về giấc ngủ. Nếu giấc ngủ của bạn có vấn đề, bạn có thể cần ngủ nhiều hơn hoặc thậm chí bị thiếu ngủ.

Làm cách nào để biết sản phẩm ngủ có hại không?

Nếu bạn đã sử dụng cùng một sản phẩm ngủ trong một thời gian dài, bạn có thể nhận thấy một tác động tiêu cực hoặc các triệu chứng buồn ngủ và mất ngủ. Ví dụ: bạn có thể cảm thấy buồn ngủ, cáu kỉnh và khó tập trung. .

Những đánh giá gần đây.

Dormir

Sofie Choi

Ý kiến ​​từ Dormir: Mua một trong những cách hiệu quả nhất để đạt được chất lượng giấc ngủ tăng? D...