Xây dựng cơ bắp trong tự thử nghiệm - tôi chỉ không thể ...

Sau đây là tóm tắt về những gì được liệt kê là sản phẩm tốt nhất có chứa lượng axit amin thiết yếu cao nhất để xây dựng cơ bắp và tăng sức mạnh, cộng với bột protein tốt nhất để xây dựng cơ bắp. 1. Creatine monohydrate: Creatine monohydrate là một phân tử creatine (Cr), và được sử dụng cho khả năng tăng kích thước cơ bắp. Creatine được sản xuất trong cơ thể của bạn và được vận chuyển đến cơ bắp bằng một quá trình được gọi là "sự hấp thu" của cơ bắp. Lượng creatine được tìm thấy trong cơ bắp phụ thuộc vào sự trao đổi chất của cơ thể bạn. Một số người yêu cầu một lượng creatine cao hơn để đạt được kích thước cơ bắp, trong khi những người khác thì không. Creatine là một hợp chất tự nhiên được tìm thấy trong cơ thể. Tác dụng của nó là kết quả của khả năng creatine kích hoạt các cơ bắp cụ thể, đặc biệt là các cơ cần thiết để tăng kích thước của các cơ chịu trách nhiệm về sức mạnh, sức bền và sức mạnh của bạn. Mặc dù creatine đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ, nhưng nó vẫn được nhiều người sử dụng để đạt được mục tiêu của họ. Nó không hiệu quả như một số chất bổ sung khác. Một số chất bổ sung có thể làm việc hiệu quả hơn với một số người hơn những người khác. Lượng creatine cần thiết để đạt được mức tăng trưởng cơ bắp mong muốn khác nhau dựa trên một số yếu tố bao gồm tuổi tác, giới tính, tình trạng sức khỏe và hơn thế nữa. .

Các xét nghiệm mới nhất.

Trenbolone

Trenbolone

Sofie Choi

Kinh nghiệm Trenbolone: một trong những bài viết mạnh mẽ nhất để xây dựng cơ bắp xa và rộng? Dữ li...

Dianabol

Dianabol

Sofie Choi

Ý kiến ​​về Dianabol: Một trong những sản phẩm mạnh mẽ nhất để đạt được sự phát triển cơ bắp trên m...

Deca Durabolin

Deca Durabolin

Sofie Choi

Thử nghiệm với Deca Durabolin - Việc xây dựng cơ bắp trong các nghiên cứu có thể đạt được nghiêm tú...